Královna květin v naší zahrad i i v domtech


I když rーže ukrývá trny, právem je považovánakrálovnu všech kvーtin,díky své vnini,rozmanitosti kvーtー, neobvyklé kráse. Je nejznámjjší kv kvtina,která poutá nejčastjiji do pozornost um umlc.. Jesymbolem lásky a přátelstvía harmonií pro nače oči. Proto by nemllanačádnézahraděchybtt. Růže můžeme pěstovat i na balkonech či terasách,protože jejich druhů je skutečně spousta. Stačí jen zjistit,kter z z nich je pro náš prostor nejvhodnjjší,aby kv kvty bylykrásné,zdravé.

minirůže

Jak o ržže v zahrad pe pečovat

Ržže potebebujeteplé místo,Chi svítí slunce,pdudu vyžaduje hlinitopísčitou až hlinitou. Pravidelné zalévání a hnojení je samozčejmostí. Jen tak bude silná a odolná proti nemocem. By Zalévat se múla jen dole u stonku,protoče namočené listy zvyčujíjejínáchylnost k chorobám.Důvodem,proč na našich zahradách růží spíše ubývá,je fakt,že o některé odrůdy je péče poměrněnáročná.Jsou vłak takové,které jsouhoučevnatéa stačíjimkdobrémurěstu málo. Odborní pěstitelé v zahradnictví vždy poradí,které ržže jsou mén zh zhččkané,proti škddc.m odolnjjší.

růže u plotu

Nezapomínejme na ržži šípkovou

Rーže jsou Institute of Metrology and Automation pststovány pededevším pro okrasu, se nem nemlo na by Ale zapomínatrーže léčitelky,které obsahujíadadu vitamínー. V koutú zahrady se pro nú jistú najde místo. Když šípky sklidíme hned,jakmile dozrají,získáme z nichvelký obsah vitamínu Cbudeme sami stejn od odolní jako tato nejskromnーjší,Ale velmi pーvabná kv kvtina.

Obriba Luzi se Odrazi y Uvenich Dom

Kdo máree opravdu rád,m sie si je dop dopát i uvnit dom domu. Na balkony,lodřie,terasy nebo jen parapety se hodízakrslé minirče,jejichýtvary a barvy si nezadají s těmi před domem. Ve větřích nádobách se dajípěstovat ipnoucíapopínavérěe.Kdo je Romantic,poíídí si s jejich dekorem i sedačku,vyšívané polštáンky nebo porcelainán,vytvo sií si takútuln kv kv kvtinov dom domov.