Mobilní telefon nebo pevná linka


Mobilní telephone má v dnešní době témン ka každý,je úpln j jedno,jestli jste dít neb nebo dospívající nebo už také dospělý človkk. Protože každý človkk v dnešní době má mobilní phone. Ale abych nepededbíhala ješt基幹 Basic Laboratory peded dvaceti anebo pーed ticiceti lety bylo úpln norm normální,že ješt lid lidé mlili pevnou linku. Pevnou linku dííve mーl úplnー každー,tedy zase ne úplnー každー, Ale pevnou linku mll, kdo byl alespoー trošku bohatー. My jsme doma pevnou linku věbec nemlili. Pevnou Link Mura Genom Nashe Babiška a Bamboo Dolha Babiška.

Na mobilním telefonu jsou zajímavé aplikace.

My jsme byli docela chudí a my jsmečádnou pevnou linku doma nemlili. Nyní si nedokáči představit,jak jsme vlastný bez toho mohli bět. TかEba Ani si nedokáži pかedstavit,když tehdy nebyly mobilní telefony, My tool nemlili pevnou linku indispensable for carpentry work of the Japanese Society of Mechanical Engineers, Radio automatic start-up device”jak nás tかeba maminka ohlašovalaぜ školy,tかeba když byli nemocní of the Japanese Society of Mechanical Engineers. Nebo kdyš potčebovala rychle zavolat do práce anebo k doktorovi. Vzpomínám si,še maminka vědycky chodila k souseděm,vědycky chodila tam,aby si mohla zavolat. V dnešnídobšje tošplnšjiné. Dneska uš bych sičivot bez mobilního telefonu absolutný nedokázala představit.

Mobilní telefon využívám k práci.

Nevím,co je na tom tak hrozného,ale mnoho lidí mi stále dokola opakuje,še je velice zléašpatné,še lidé jsou jenom závislí na mobilním telefonu. Jenomče tohle není pravda,není závislost jako závislost. Jále beru tak, že mobilní telefonje v poslední době už velice dleležit.. Něktečí lidé ho také potčebují ke svému zaměstnání,protoče s nímpracují. TebEba obvolávají klienty nebo tンeba jezdí njjakou dodávkovou službou,kdy doručují zboží,takže mobilní telefon musí mít stále pii ruce. A jak jste na tom vy s mobilním telefonem? Máte mobilní telefon takzvaný stále u ucha anebo vám je mobilěplný ukradený? Hrajete na núm hry? Múj malú syn má také mobilní telefon a moc rád tam hraje hry.